O Refuxio

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Para os efectos do disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, O Refuxio informa ao usuario da existencia de ficheiros automatizados de datos de carácter persoal inscritos no Rexistro Xeral de Protección de Datos. A finalidade principal destes ficheiros é a xestión, administración e mantemento dos servizos prestados e/ou contratados, así como para as actividades comerciais e de mercadotecnia.

ENVÍO E REXISTRO DE DATOS PERSOAIS

O envío de datos persoais é obrigatorio para contactar e recibir información sobre os servizos prestados por O Refuxio. Así mesmo, a non subministración dos datos persoais solicitados ou a non aceptación desta política de protección de datos implica a imposibilidade de recibir información dos devanditos servizos.

De conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informámoslle de que os datos persoais obtidos como consecuencia do seu envío de datos de carácter persoal serán incorporados aos ficheiros indicados anteriormente de titularidade. por O Refuxio, con domicilio en Bispo Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

EXACTITUDE E VERACIDADE DOS DATOS PROPORCIONADOS

O usuario que envía a información a O Refuxio é o único responsable da veracidade e corrección dos datos incluídos. Os usuarios garanten e son responsables, en todo caso, da exactitude, validez e autenticidade dos datos persoais facilitados e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario comprométese a proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto.

O Refuxio non se fai responsable da veracidade das informacións que non sexan de creación propia e das que se indique outra fonte, polo que non asume ningunha responsabilidade polos hipotéticos danos que puidesen derivarse do uso da devandita información.

CESION DE DATOS A TERCEROS

O Refuxio non cederá datos persoais a terceiros. Non obstante, no caso de ser cedido a un terceiro, facilitarase información previa, solicitando o consentimento expreso do afectado.

EXERCICIO DOS DEREITOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN E OPOSICIÓN

Poderá dirixir as súas comunicacións e exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición por correo postal a Bispo válido en dereito, como fotocopia do DNI e indicando no asunto “Protección de datos”.

USO DE COOKIES

O Refuxio utiliza cookies para obter información e realizar análises estatísticas sobre o uso do espazo web http://www.refuxio.com e para permitir o funcionamento dalgúns servizos. As cookies utilizadas por O Refuxio son anónimas e non fan referencia aos datos persoais do usuario nin dan acceso a datos que o usuario poida ter no seu disco duro.

Para obter máis información sobre as cookies utilizadas por O Refuxio podes ler o noso apartado de política de cookies.

ACEPTACIÓN E CONSENTIMIENTO

O usuario declara ter sido informado das condicións en materia de protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte de O Refuxio, na forma e para as finalidades indicadas nesta política de protección de datos de carácter persoal.

CAMBIOS NESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

O Refuxio resérvase o dereito a modificar esta política para adaptala ás novidades lexislativas ou xurisprudenciais así como ás prácticas do sector. En tal caso, O Refuxio anunciará nesta páxina os cambios introducidos cunha antelación razoable da súa implantación.